Nevzdaluj

Hledám varianty 'nevzdaluj' [ nevzdaluj (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 22:12...svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi tyNevzdaluj se mi - úzkost se blíží, chybí mi pomocník!...
Žalmy 22:20...se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodinenevzdaluj se mi, ty, sílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď...
Žalmy 35:22...to viděli!" Vidíš to, Hospodine? Nezůstaň mlčetnevzdaluj se mi, Pane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí...
Žalmy 38:22... když dobra držím se! Neopouštěj , Hospodinenevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomoc, Pane - ...
Žalmy 71:12...Hoňte a chyťte ho - kdo by ho zachránil?!" Boženevzdaluj se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi! jsou...
Přísloví 1:8...synu můj, otcovo poučení, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem...
Přísloví 6:20... synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Navěky připoutej si je k srdci, okolo hrdla si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |