Nevzdali

Hledám varianty 'nevzdali' [ nevzdáš (1) nevzdali (1) nevzdal (2) nevzdají (1) nevzdá (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 10:27...říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jímnevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel. Potom...
Izaiáš 42:4...knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásíNevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi -...
Jeremiáš 38:18... Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí...
Daniel 5:23...tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis...
Ozeáš 5:4...obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili; duch smilstva je...
Skutky 12:23...A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy. Boží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |