Nevzdal

Hledám varianty 'nevzdal' [ nevzdáš (1) nevzdálím (2) nevzdálila (1) nevzdálil (4) nevzdálí (3) nevzdali (1) nevzdal (2) nevzdají (1) nevzdá (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 49:10...jako lvice - kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde...
Exodus 13:22...ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Jozue 1:8...dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys...
1. Samuel 10:27...říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jímnevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel. Potom...
2. Samuel 22:23...mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se...
Job 23:12... sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z Nevzdálil jsem se příkazům jeho rtů, v nitru jsem uchovával...
Žalmy 18:23...mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se...
Žalmy 119:51...zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se,...
Žalmy 119:157...obživ ! Mnozí pronásledují a sužujínevzdálím se však od tvých svědectví. Pohled na zrádce...
Izaiáš 42:4...knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásíNevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi -...
Izaiáš 59:21... a slova, jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani od úst tvých potomků ani od úst...
Jeremiáš 38:18... Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí...
Ezechiel 10:16...se vznesli nad zem, ani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich. Když stáli, stála, když se...
Daniel 5:23...tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis...
Ozeáš 5:4...obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili; duch smilstva je...
Skutky 12:23...A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy. Boží...

Slova obsahující nevzdal: nevzdal (2) nevzdali (1) nevzdaluj (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |