Nevzdávat

Hledám varianty 'nevzdávat' [ nevzdávat (1) nevzdáváme (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Lukáš 18:1...podobenství, jak je potřeba stále se modlitnevzdávat se: "V jednom městě byl jeden soudce, který se...
2. Korintským 4:1...jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme. Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé...
2. Korintským 4:16... a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |