Nevzdálí

Hledám varianty 'nevzdálí' [ nevzdálím (2) nevzdálila (1) nevzdálil (4) nevzdálí (3) nevzdal (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 49:10...jako lvice - kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde...
Exodus 13:22...ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Jozue 1:8...dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys...
2. Samuel 22:23...mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se...
Job 23:12... sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z Nevzdálil jsem se příkazům jeho rtů, v nitru jsem uchovával...
Žalmy 18:23...mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se...
Žalmy 119:51...zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se,...
Žalmy 119:157...obživ ! Mnozí pronásledují a sužujínevzdálím se však od tvých svědectví. Pohled na zrádce...
Izaiáš 59:21... a slova, jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani od úst tvých potomků ani od úst...
Ezechiel 10:16...se vznesli nad zem, ani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich. Když stáli, stála, když se...
Daniel 5:23...tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis...
Skutky 12:23...A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy. Boží...

Slova obsahující nevzdálí: nevzdálí (3) nevzdálím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |