Nevysvobodil

Hledám varianty 'nevysvobodil' [ nevysvobodím (1) nevysvobodili (1) nevysvobodil (1) nevysvobodí (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Soudců 10:12...jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustili a sloužili jste cizím...
2. Letopisů 32:17... Říkal o něm: "Jako bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid z ruky, tak svůj lid z ruky...
Zachariáš 11:6...jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy, ale je nevysvobodím." Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty...

Slova obsahující nevysvobodil: nevysvobodil (1) nevysvobodili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |