Nevyrve

Hledám varianty 'nevyrve' [ nevyrve (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 32:39... mohu zranit i uzdravit - z ruky vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji...
Job 10:7...přece, že jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a...
Přísloví 12:3...neposkytne, kořen spravedlivých však nikdo nevyrve. Znamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je...
Izaiáš 5:29...a chytí úlovek, odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když...
Izaiáš 43:13...Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin...
Micheáš 5:7...ovcí; drtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni...
Jan 10:28...život a nezahynou navěky a z ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |