Nevymřeli

Hledám varianty 'nevymřeli' [ nevymřete (1) nevymřelo (1) nevymřeli (1) nevymřel (1) nevymře (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 26:11...stali výstražným znamením. Korachovi synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj...
Numeri 32:13... které se znelíbilo Hospodinu, do posledního nevymřelo. Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců,...
Deuteronomium 33:6...s kmeny Izraele. Ruben žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl:...
Jozue 5:6...národ bojovníků vyšlých z Egypta do posledního nevymřel, protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim...
Jozue 23:13... bičem na vašich bocích a trním v očích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |