Nevylijete

Hledám varianty 'nevylijete' [ nevylijí (1) nevyliji (2) nevylijete (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 30:9...kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběťnevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron...
2. Letopisů 12:7...Hospodinovo: "Pokořili se, a tak je nezničímNevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalém, nechám je o...
Jeremiáš 5:22...se moře, ale nic nezmůže, vlny burácejí, ale nevylijí se. Tento lid však srdce odbojné a zpupné;...
Malachiáš 3:10...zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchynevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |