Nevykonal

Hledám varianty 'nevykonal' [ nevykonám (2) nevykonal (2) nevykoná (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 28:15... přivedu do této země. Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal:...
1. Samuel 28:18... Davidovi! Protože jsi neposlechl Hospodinanevykonal jeho planoucí hněv proti Amalekovi, proto s tebou...
Ozeáš 11:9...se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostíNevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě....
Matouš 13:58...a ve svém domě." A kvůli jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši...
Lukáš 12:50...ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se nevykoná! Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl...
Zjevení 15:8...moci; nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |