Nevydávali

Hledám varianty 'nevydávali' [ nevydávejte (2) nevydávej (4) nevydávali (1) nevydával (1) nevydává (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 9:22...nad ním přebýval, synové Izraele tábořilinevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál....
Deuteronomium 1:42...hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jimNevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť...
Deuteronomium 23:16...žádnou nepatřičnost! Otroka, jenž k tobě uteklnevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí,...
Přísloví 1:15...mít!" Na cestu s nimi nepouštěj se, synunevydávej se v jejich šlépějích - jejich nohy běží k...
Izaiáš 8:11...pevně uchopil svou rukou a varoval , abych se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co...
Joel 2:17...a oltářem! Proste: "Ušetři, Hospodine, svůj lidnevydávej posměchu své dědictví, nejsou pořekadlem pro...
Abdiáš 1:14...se na rozcestí, abys hubil ty, kdo utekliNevydávej ty, kdo přežili, v den soužení! Blízko je...
Římanům 6:13...hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy  nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako...
Jakub 3:12...anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |