Nevychází

Hledám varianty 'nevychází' [ nevychází (2) nevycházeli (1) nevycházela (1) nevycházel (2) nevycházejte (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 16:29... Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval...
Exodus 40:37...vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevzneslnevycházeli do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad...
Jozue 6:1...bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl:...
Job 31:34...se posměchu svého kmene, takže jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by mi někdo poskytl slyšení! Zde je můj...
Jeremiáš 6:25...úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolestiNevycházejte na pole! Na cestu nevyrážejte! Nepřítel třímá...
Matouš 24:26...předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte....
Lukáš 2:37...byla vdovou do svých osmdesáti čtyř letNevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a...
Efeským 4:29... podělit s tím, kdo nouzi. Z vašich úst  nevychází nic zlého; vaše slova jsou dobrá, posilující...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |