Nevybereš

Hledám varianty 'nevybereš' [ nevybral (4) nevyberu (1) nevybereš (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 24:3...při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž...
Genesis 24:37... co . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž...
1. Samuel 16:8...před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho...
1. Samuel 16:9...přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů,...
1. Samuel 16:10...Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni...
Žalmy 78:67...Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si...
Jeremiáš 33:26...zavrhnu símě Jákoba i svého služebníka Davidanevyberu z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama, Izáka a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |