Nevracejí

Hledám varianty 'nevracejí' [ nevrací (9) nevraceli (1) nevracel (1) nevracejí (2) nevracej (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 32:1... Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám...
Deuteronomium 24:19...poli sklízet obilí a zapomeneš na poli snopnevracej se pro něj. Připadne přistěhovalci, sirotku a...
2. Samuel 1:22...raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval nasycen. Saule a...
1. Královská 13:9...mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepijnevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou...
1. Královská 13:17...dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepijnevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I jsem prorok...
2. Královská 9:18...Strážný tedy ohlásil: "Posel dojel k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce:...
2. Královská 9:20...!" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to Jehu, syn Nimšiho; jede jako...
Žalmy 85:9...pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen se nevracejí k svému bláznovství!" Jeho spása je blízko těm,...
Izaiáš 55:10... Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby...
Ezechiel 18:12...chudým a ubohým, přivlastňuje si, co mu nepatřínevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá...
Ezechiel 46:9...jižní branou, vyjde branou severní. se nevrací branou, kterou přišel, ale vyjde branou naproti....
Ozeáš 7:10...pýcha Izraele svědčí proti němu, přesto se nevracejí k Hospodinu, svému Bohu, nehledají ho navzdory...
Matouš 2:12... Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. A hle,...
Matouš 24:18... aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech...
Marek 13:16... aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a...
Lukáš 17:31... aby je pobral; a také kdo bude na poli, se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |