Nevnímal

Hledám varianty 'nevnímal' [ nevnímáte (1) nevnímáš (1) nevnímám (1) nevnímali (5) nevnímala (1) nevnímal (2) nevnímá (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Samuel 4:20...se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímala. Chlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva, neboť...
Job 23:8...však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k...
Job 31:16...nás jeden a týž v lůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby chudých, nechal jsem pohasínat oči vdovy?...
Job 35:14...je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý...
Žalmy 36:3...Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a...
Přísloví 1:24...jste slyšet, ruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal, všechny rady zavrhli jste, mými domluvami se...
Jeremiáš 7:24...se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého...
Jeremiáš 7:26...proroky. Oni ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než jejich...
Jeremiáš 11:8...‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději řídil svým zarputilým a zlým...
Jeremiáš 17:23...vašim otcům. Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali; tvrdošíjně odmítali slyšet a nedali se poučit....
Jeremiáš 35:15...kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec neposloucháte. Ano, potomci Jonadaba,...
Jeremiáš 44:5...nenávidím to!' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat...

Slova obsahující nevnímal: nevnímal (2) nevnímala (1) nevnímali (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |