Nevládnou

Hledám varianty 'nevládnou' [ nevládnou (1) nevládneš (1) nevládne (1) nevládlo (1) nevládli (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Kazatel 8:8...vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z bitvy, zlosyn se nezachrání...
Izaiáš 63:19...nepřátelé celou zdupali. Jsme jako ti, kterým nevládneš věky, jako ti, kteří tvé jméno nenosí. Kéž...
Jeremiáš 9:2...nevěrných! "Ohýbají své jazyky jako lukynevládnou v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu stále...
Ezechiel 29:15...jiné národy. Udělám je tak nepatrnými, aby  nevládli nad národy. Egypt nebude pro dům Izraele nadějí...
1. Korintským 12:25...dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |