Nevkročíš

Hledám varianty 'nevkročíš' [ nevkročíš (1) nevkročil (1) nevkročí (8) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 32:52...tam. Do země, kterou dávám synům Izraelenevkročíš." Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před...
Žalmy 95:11...jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej...
Přísloví 7:25... dávejte pozor na výroky. Na její cesty  nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej....
Izaiáš 41:3...sám ale kráčí v bezpečí stezkou, na kterou dříve nevkročil. Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá...
Ezechiel 13:9...Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin. To...
Ezechiel 20:38...země, ve které pobývali, na izraelskou půdu ale nevkročí. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Nuže, dome...
Židům 3:11...jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé...
Židům 3:18...těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho odpočinku? Přece těm, kdo odmítali...
Židům 4:3...jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření světa....
Židům 4:5...skutků," a jinde zase: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |