Neviditelného

Hledám varianty 'neviditelného' [ neviditelnému (1) neviditelného (2) neviditelné (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Římanům 1:20... je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství - lze od...
2. Korintským 4:18...vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Víme, že ten pozemský stan, v...
Koloským 1:15...vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i...
1. Timoteus 1:17...k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnémuneviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků!...
Židům 11:27...královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod beránka a skropení krví,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |