Nevešel

Hledám varianty 'nevešel' [ nevešly (1) nevešli (5) nevešla (1) nevešel (1) nevejdu (2) nevejdeš (2) nevejde (7) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 16:35... Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud...
Exodus 33:8...do svého stanu a dívali se za Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanu,...
Numeri 14:30...výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptalinevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v usadím -...
Numeri 20:24...a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému liduNevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste...
Deuteronomium 1:37...Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde....
Deuteronomium 4:21...rozhněval. Přísahal, že nepřekročím Jordánnevejdu do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 23:3...nesmí vejít bastard. Ani jeho desáté pokolení nevejde do Hospodinova shromáždění. Do Hospodinova...
Deuteronomium 23:4...ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do Hospodinova shromáždění, protože vám nevyšli...
Deuteronomium 32:52...svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele,...
Job 3:6...se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla neplodná, radostný výkřik...
Žalmy 132:3... když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým očím...
Marek 2:2... shromáždilo se takové množství lidí, že se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo,...
Marek 10:15...nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Potom je bral do náručí, vkládal na ruce a...
Lukáš 11:52...Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili." Když pak...
Lukáš 18:17...nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý...
Jan 18:28...paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak...
Jan 21:25...to, že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o...
Židům 4:6...dobrá zpráva, do něj kvůli své neposlušnosti nevešli. Proto Bůh znovu označuje nějaký den jako "Dnes",...
Zjevení 21:27...něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |