Nevchází

Hledám varianty 'nevchází' [ nevcházíte (1) nevchází (2) nevcházela (1) nevcházel (1) nevcházej (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 6:1...Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti...
2. Letopisů 23:6...Hospodinova chrámu. do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží a sloužících levitů, kteří smí...
Ester 2:14...eunucha Šaašgaze, strážce konkubín. Ke králi  nevcházela, ledaže by si ji král oblíbil a byla zavolána...
Jeremiáš 16:5...pást ptáci a divá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutku, nechoď truchlit a neoplakávej je,...
Jeremiáš 16:8...otce či matku, nedostanou napít z poháru útěchyNevcházej také do domu, kde vystrojili hody. Nesedej si k...
Abdiáš 1:13...záhuby! Nevychloubej se tolik v den souženíNevcházej do brány mého lidu v den jejich pohromy! Nekochej...
Matouš 23:13...zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte! Běda vám,...
Marek 9:25...duchu, ti přikazuji: vyjdi z něj a do něj nevcházej!" A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel....
Jan 10:1...váš hřích trvá." "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a...

Slova obsahující nevchází: nevchází (2) nevcházíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |