Nevšimli

Hledám varianty 'nevšimli' [ nevšimnu (1) nevšimli (2) nevšiml (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 6:11...pšenici - ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimli. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu:...
1. Samuel 26:12...kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni...
Jeremiáš 32:5...do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti...
Matouš 24:39... do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |