Nevěru

Hledám varianty 'nevěru' [ nevěře (3) nevěry (4) nevěru (2) nevěrám (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 5:27...se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno oteče a její...
Jeremiáš 5:6...vyjde ven. bylo příliš jejich vzpour, jejich nevěry bylo dost! "Jak ti to mohu odpustit? Tví synové...
Jeremiáš 23:14...v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se...
Pláč 1:5... Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i děti - nepřítel si je vzal! Dceru...
Pláč 1:22...tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil za všechny  nevěry. Je příliš mého sténání, srdce mi puká bolestí! Ach...
Ezechiel 39:26...se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v...
Daniel 9:7...vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba nám,...
Římanům 11:20... byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj...
Římanům 11:23... zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-linevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl...
Židům 3:19...poslechnout! Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |