Nevěrnosti

Hledám varianty 'nevěrnosti' [ nevěrností (1) nevěrnosti (2) nevěrnost (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Letopisů 9:1...v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu. Nejprve se...
Ezdráš 9:2...s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v  nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem...
Ezdráš 9:4... kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch navrátilců shromáždili kolem . Teprve v...
Ezdráš 10:6...odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců. Mezitím rozhlásili po Judsku a v...
Římanům 3:3... někteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |