Nevěrníků

Hledám varianty 'nevěrníků' [ nevěrníků (2) nevěrníka (1) nevěrník (1) nevěrníci (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Přísloví 23:28... Jak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá rozmnožit! Čí to "au" a čí to "oj"? Čí ten...
Izaiáš 57:3...Teď ale přistupte, vy synové čarodějky, vy plémě nevěrníka a nevěstky! Komu se to posmíváte? Komu se...
Jeremiáš 23:10... kvůli jeho svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž kletbou vyprahla, pastviny vyschly,...
Židům 12:16...nakazil a poškodil mnohé. se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své...
Jakub 4:4...zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |