Nevěnoval

Hledám varianty 'nevěnoval' [ nevěnuje (1) nevěnoval (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Deuteronomium 26:14...jsem neubral ve své nečistotě, nic z toho jsem nevěnoval mrtvému. Poslechl jsem Hospodina, svého Boha;...
2. Královská 3:14...- kdybych si nevážil judského krále Jošafatanevěnoval bych ti jediný pohled! Nuže, přiveďte mi tedy...
1. Petr 4:2...s hříchem, takže zbytek svého života v těle  nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. máme dost toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |