Nevědomosti

Hledám varianty 'nevědomosti' [ nevědomostí (1) nevědomosti (8) nevědomost (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Job 36:12...neposlechnou, zahubí je šíp, zahynou vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o...
Ezechiel 45:20...měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebonevědomosti. Tak očistíte chrám. Čtrnáctého dne prvního...
Skutky 3:17...uzdravila. Bratři, vím, že jste to udělalinevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby...
Skutky 17:30...zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili...
Římanům 10:2... Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenženevědomosti. Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se...
1. Korintským 12:1...duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstalinevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k...
Efeským 4:18...nežili jako pohané podle svých marných myšlenekNevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim...
Efeským 5:17...svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijtenevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem...
Židům 9:7...obětuje za sebe i za hříchy lidu, spáchanénevědomosti. Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál...
1. Petr 1:14...se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý - právě tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |