Nevědomým

Hledám varianty 'nevědomým' [ nevědomým (1) nevědomých (2) nevědomí (1) nevědomému (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Římanům 2:20...vůdce slepých a světlo zatemněných, vychovatele nevědomých a učitele nedospělých, neboť máš Zákon za...
Římanům 10:19...nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost, kvůli nevědomému národu vás popudím k hněvu." Izaiáš to říká...
Židům 5:2...a oběti za jejich hříchy. Dovede být shovívavýnevědomým a zbloudilým - vždyť i on sám podléhá slabosti, a...
1. Petr 2:15...svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo...
2. Petr 3:16...z nich jsou nesnadno srozumitelné, a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |