Nevíře

Hledám varianty 'nevíře' [ nevíře (3) nevíru (1) nevírou (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Matouš 13:58...ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel...
Marek 6:6...vložil ruce a uzdravil je. Překvapen jejich nevírou pak obcházel okolní vesnice a učil. Potom k sobě...
Marek 9:24..." věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz  nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl...
Marek 16:14... když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli...
1. Timoteus 1:13...ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |