Neváží

Hledám varianty 'neváží' [ nevážím (1) nevážil (3) neváží (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 7:47...tolik, že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také...
2. Královská 3:14...zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný...
Izaiáš 13:17... Hle, proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato zájem nemají. Svými luky rozstřílejí...
Izaiáš 33:8...porušena, svědci v opovržení, člověka si nikdo neváží. Zem chřadne, uvadá, Libanon v hanbě usychá; z...
Izaiáš 40:15...moudrosti? Hle, národy jsou jako kapka do vědraneváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako...
Lukáš 18:2...jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním...
Lukáš 18:4... ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám právo,...

Slova obsahující neváží: neváží (3) nevážím (1) zneváží (1) znevážím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |