Neuviděla

Hledám varianty 'neuviděla' [ neuvidíte (9) neuvidíš (2) neuvidíme (2) neuvidím (2) neuvidí (8) neuviděli (4) neuviděla (2) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 10:29... zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím...
Exodus 14:13... Jak dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet...
Numeri 23:13...odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního vojeneuvidíš je všechny. Zatrať mi je odtamtud!" A tak ho vzal...
1. Královská 10:7...tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijelaneuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale...
2. Letopisů 9:6...tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijelaneuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale...
Job 24:15... Cizoložné oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo  neuvidí,' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do...
Izaiáš 6:10...lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a...
Izaiáš 33:19...daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?" Nikdy  neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší,...
Izaiáš 38:11...si: Hospodina nespatřím na zemi mezi živýmineuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě....
Jeremiáš 42:14...nezůstaneme! Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme...
Ezechiel 12:12...tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže  neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v ...
Ezechiel 12:13...ho do Babylonie, do země Chaldejců, ani tu ale neuvidí a zemře v . Všechny, kdo jsou kolem něj, celou...
Matouš 13:15...slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a...
Matouš 23:39...zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle  neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v...
Lukáš 2:26...svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do...
Lukáš 13:35...dům se vám zanechává pustý. Říkám vám, že  neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný,...
Lukáš 17:22...zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte. Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,' anebo: ‚Je tam,'...
Jan 4:48...jeho syna uzdravit, protože umíral. "Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane,...
Jan 12:40...jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je...
Jan 14:19...sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět  neuvidí, ale vy uvidíte. Protože žiji, budete žít i...
Jan 16:10...ve mne; spravedlnost, že jdu k Otci a  neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen...
Jan 16:16...vám oznámí, co přijme ode . Za okamžik  neuvidíte a za další okamžik znovu spatříte." Někteří z...
Jan 16:17...ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik  neuvidíte a za další okamžik spatříte' a: ‚Odcházím k...
Jan 16:19...se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik  neuvidíte a za další okamžik spatříte'? Amen, amen,...
Jan 20:25...učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim, "dokud...
Skutky 20:25...chodil a kázal o Božím království, nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem...
Skutky 20:38...se rmoutili nad jeho slovy, že ho nikdy neuvidí. Tak ho doprovázeli k lodi. Když jsme se...
Skutky 28:27...slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a...
Židům 12:14...pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |