Neuvedu

Hledám varianty 'neuvedu' [ neuvést (1) neuvedu (2) neuveď (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 54:9...Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že na zem neuvedu Noemovu potopu. Právě tak nyní přísahám, že se...
Ezechiel 20:15...Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do země, kterou jsem jim dal, do země oplývající...
Matouš 6:13...naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého....
Lukáš 11:4...každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení." Potom jim řekl: "Kdo z vás ...
Skutky 25:27... Zdá se mi totiž nerozumné posílat vězněneuvést, z čeho je obviněn." Potom Agrippa vyzval Pavla:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |