Neustálá

Hledám varianty 'neustálá' [ neustálými (1) neustálých (1) neustálou (1) neustálé (1) neustálá (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 15:16... Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku....
1. Královská 15:32... Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v...
2. Letopisů 12:15...Ida. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem trvala neustálá válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl...
Izaiáš 14:6...ničemů, žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi nelítostným...
Římanům 9:2...potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutekneustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve...
1. Timoteus 6:5...nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnekneustálých třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení...
Židům 10:1... jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazemNeustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |