Neumřelo

Hledám varianty 'neumřelo' [ neumřu (2) neumřelo (1) neumřela (2) neumřel (2) neumře (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 19:1...můj! Synáčku Abšalome! Proč jsem jen místo tebe neumřel , Abšalome? Synáčku můj, synáčku můj!" Joábovi...
Žalmy 118:17...je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla!" Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil!...
Přísloví 23:13... Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlouneumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla...
Izaiáš 51:14...je? Zajatec bude brzy propuštěn; v jámě totiž neumře, chléb mu scházet nebude. jsem Hospodin, tvůj...
Jeremiáš 37:20... zpátky do domu písaře Jonatana, tam neumřu." Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše...
Jeremiáš 38:26...neposílal zpátky do Jonatanova domu, abych tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášem a...
Matouš 9:24...zástup kvílících, řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřela, jenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl...
Marek 5:39...a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny...
Lukáš 8:52... plakali a kvíleli, ale on řekl: "NeplačteNeumřela, jen spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |