Neujde

Hledám varianty 'neujde' [ neujde (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Přísloví 6:29...s ženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde! Zloděj nebývá haněn, když krade, aby nasytil svůj...
Přísloví 16:5... Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu neujde, buď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje vina,...
Přísloví 17:5... uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů...
Přísloví 19:5...je opuštěn bez přátel. Křivopřísežník trestu neujde, neunikne, kdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí...
Přísloví 19:9...rozvahy se drží, štěstí dosáhne. Křivopřísežník neujde trestu, kdo šíří klam, ten zahyne. Tupci nesluší...
Přísloví 28:20...požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba...
Galatským 5:10...přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží zmástneujde soudu, je to kdokoli. Bratři, jestli i dosud...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |