Neublížíte

Hledám varianty 'neublížíte' [ neublížíte (1) neublížíme (1) neublížím (1) neublížili (3) neublížil (7) neublíží (8) ]. Nalezen 21 verš.
Numeri 16:15...jsem si od nich nevzal, ani jedinému z nich jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje...
Soudců 11:27...za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti mně válčíš. Soudce...
Soudců 15:12... "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu....
Soudců 15:13... že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen spoutat a vydat jim....
1. Samuel 12:4..."Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel...
1. Samuel 19:4...služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou službou prospěl. Nasadil...
1. Samuel 24:12...nespáchal žádný zločin ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na číháš, abys připravil o život!...
1. Samuel 26:21..." řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano,...
Žalmy 121:6...ochránce, Hospodin po tvé pravici ti stínNeublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin...
Přísloví 4:16...se od a jdi pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží, nemohou spát, než někoho podrazí. Takoví se...
Přísloví 12:21... mírumilovní žijí v radosti. Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se...
Izaiáš 49:10...nebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim, neboť je povede Ten, jenž je soucitný, a...
Daniel 3:27... aby viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na...
Daniel 6:23...anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným. A...
Marek 16:18... a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví."...
Lukáš 10:19...i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají...
Skutky 25:10...soudem, jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen...
Římanům 13:10...bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska. A ještě něco....
2. Korintským 7:2...se v bázni Boží. Přijměte nás. Nikomu jsme neublížili, nikomu neuškodili, nikoho nepodvedli. Neříkám...
Galatským 4:12...jako ; vždyť i jsem jako vy. Nijak jste mi neublížili. Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium...
Zjevení 2:11...Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |