Neučil

Hledám varianty 'neučil' [ neučte (1) neučil (1) neučí (3) neuč (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 18:9...do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dáváneuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u...
Izaiáš 26:10...prokazuje vlídnost lumpovi, spravedlnosti se neučí; v zemi práva pak páchá bezpráví, nevidí, jak...
Jeremiáš 10:2... Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí...
Jan 7:15... Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho,...
Skutky 4:18...jim, o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích...
1. Korintským 11:14...aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Copak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |