Netvora

Hledám varianty 'netvora' [ netvora (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Job 9:13...nehodlá - před ním se musí sklonit i pomocníci netvora! Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu...
Job 26:12...se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišilnetvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe svým dechem rozjasnil...
Žalmy 89:11... vzedmutí jeho vln dovedeš ukrotit. Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky...
Izaiáš 27:1... svinutého hada, Leviatana. Zabije toho mořského netvora! V ten den zpívejte o vinici výtečné víno...
Izaiáš 51:9... jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil netvora, kdo tehdy toho draka udolal? Nebyls to ty, kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |