Netušil

Hledám varianty 'netušil' [ netušíte (1) netušíš (2) netuším (1) netušili (2) netušil (3) netušíce (1) netuší (11) ]. Nalezeno 20 veršù.
1. Samuel 20:39...a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak...
2. Samuel 15:11...pozváni, a tak šli bezelstně s ním, protože nic netušili). Když se Abšalom chystal přinášet oběti, poslal...
Nehemiáš 2:16... prošel Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do ...
Job 9:11...kolem, ho nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když něco vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne:...
Job 28:13...moudrost nalézá? A rozumnost kde přebývá? Člověk netuší, kudy k ; nenajde ji na zemi mezi živými. Propast...
Žalmy 92:7...Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že...
Přísloví 4:19...však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho...
Přísloví 7:23...střelou do slabin. Jak ptáče do osidla vletělnetušil, že mu jde o život! Proto, synové, poslyšte mne,...
Přísloví 9:18...je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný!" Netuší hňup, že podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou ti,...
Přísloví 27:1...zkázu chystají. Nechlub se tím, co bude zítranetušíš ani, co bude dnes! chválí druzí, a ne tvá...
Kazatel 10:14...hrozné nesmysly; blázen povídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít - kdo jen mu prozradí, co bude dál?...
Izaiáš 42:16... kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa...
Jeremiáš 8:7...dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co Hospodin nařídil. Jak můžete říkat: ‚My...
Jeremiáš 11:19...totiž důvěřivý jako beránek vedený na porážkunetušil jsem, jaké úklady na chystají: "Porazme strom i...
Jeremiáš 14:18...i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k...
Ezechiel 32:9...tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš. Mnohé národy tebou vyděsím; jejich králům vstanou...
Ozeáš 7:9...je Efraim. Jeho sílu stravují cizinci a on to netuší. Hlavu mu pokrývají šediny a on to netuší. Ačkoli...
Micheáš 4:12...znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!" Oni však netuší, jak smýšlí Hospodin; nechápou jeho plán, že je...
Lukáš 12:40... neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství...
Jan 13:22..." Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhémnetušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten,...

Slova obsahující netušil: netušil (3) netušili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |