Netrestej

Hledám varianty 'netrestej' [ netrestej (6) netrestal (1) netrestá (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 12:11...je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj paneNetrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile...
Deuteronomium 22:26...a vyspí se s , pak zemře jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo...
Ezdráš 9:13...zločiny a provinění, víme, Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal...
Job 35:15...a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec nestará! Job si tu však...
Žalmy 6:2... Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení  netrestej! Smiluj se, Hospodine - jsem vysílen, uzdrav ,...
Žalmy 38:2...žalm DavidůvNetrestej , Hospodine, ve své prchlivosti, ve svém...
Přísloví 29:19...zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blaženýNetrestej otroka pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpoví!...
Jonáš 1:14...Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho mužeNetrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám,...
Židům 12:7...jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez byste tedy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |