Netrap

Hledám varianty 'netrap' [ netrapte (3) netrápím (1) netrápil (1) netrápí (4) netrap (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 21:12...Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni...
Genesis 45:5... váš bratr, kterého jste prodali do EgyptaNetrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem...
1. Samuel 20:3...si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od...
2. Samuel 11:25...to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na...
Nehemiáš 8:10...nic připraveno. Dnes je svátek našeho PánaNetrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!"...
Nehemiáš 8:11...těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je sváteknetrapte se." A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s...
Job 3:17... jež světlo nevídá? Tam ničemové nikoho netrápí, tam si odpočinou všichni zdeptaní. Také i vězni...
Žalmy 73:4...vida blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami...
Pláč 3:33...zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce svéNetrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek. Když...
Ezechiel 13:22...lží rmoutíte srdce spravedlivých, ačkoli je netrápím, a protože povzbuzujete ničemy, aby se neodvrátili...
Amos 6:6...se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec...

Slova obsahující netrap: netrap (2) netrapte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |