Netaj

Hledám varianty 'netaj' [ netajil (2) netají (1) netaj (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 7:19...před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedlnetaj to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti...
1. Samuel 3:17...řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi...
2. Samuel 14:18...se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v tom...
Job 15:18... ti budu vyprávět, to, co hlásají mudrci, když netají, co od svých předků přijali (země byla dána jenom...
Job 27:11...jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy...
Žalmy 40:11...velikým shromážděním jsem tvou lásku a věrnost netajil. Své slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž...
Jeremiáš 38:14...slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabil, kdybych ti to řekl?"...
Jeremiáš 38:25...nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netaj, nebo zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o...

Slova obsahující netaj: netaj (5) netají (1) netajil (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |