Nestydatá

Hledám varianty 'nestydatá' [ nestydatým (1) nestydatých (1) nestydatý (1) nestydatá (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Ezechiel 16:30...praví Panovník Hospodin. Co všechno to jako nestydatá coura provádíš! Rozbalila sis stánek na každém...
Ozeáš 2:7...děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnilanestydatá byla jejich rodička. Říkala: "Půjdu za svými...
Sofoniáš 2:1...země! Sesbírejte se, jen se seberte, vy nestydatý národe, dříve než přijde rozsudek a dnešek jak...
1. Petr 4:3...marnění času, v jakém si libují pohané: životanestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v...
2. Petr 2:7...ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil. Dokud ten...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |