Nestrachujte

Hledám varianty 'nestrachujte' [ nestrachujte (2) nestrachuj (9) nestrachovali (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 1:21...ti Hospodin, Bůh tvých otců, řekl. Neboj senestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy:...
Deuteronomium 31:8...s tebou. On neopustí ani nenechá, neboj senestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej...
Jozue 1:9... Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj senestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli...
Jozue 8:1... Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj senestrachuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni...
Jozue 10:25...jim na šíje. Jozue jim řekl: "Nebojte senestrachujte, buďte silní a stateční. Takto Hospodin naloží...
1. Letopisů 22:13...pro Izrael. Buď silný a statečný. Neboj senestrachuj. Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem...
1. Letopisů 28:20...silný a statečný; dej se do díla! Neboj senestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou....
Žalmy 49:17... on vytrhne z jeho sevření! séla Proto se nestrachuj, když někdo bohatne ani když jeho dům slavně...
Izaiáš 40:9...dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle,...
Izaiáš 41:10..., ale vyvolil." Neboj se - jsem s tebounestrachuj se - jsem tvůj Bůh. Posilním a podpořím,...
Matouš 24:6...hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec....
Marek 13:7... uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkáchnestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |