Nestraň

Hledám varianty 'nestraň' [ nestraníš (1) nestraní (7) nestraň (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 23:3... Nevypovídej u soudu pod vlivem většinyNestraň ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka...
Leviticus 19:15...nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudéhonestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu....
Deuteronomium 23:8...s nimi ani o jejich prospěch. Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani...
Job 34:19...a šlechticům: ‚Vy zločinci!' On ani knížatům nestraní, nestaví velmože před nuzáky - dílo jeho rukou...
Lukáš 20:21... víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je správné...
Skutky 10:34...ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a...
Římanům 2:11...i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez...
Galatským 2:6...( jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali. Naopak uznali,...
Efeským 6:9... že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu. Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho...
Koloským 3:25...však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu. Páni, chovejte se k služebníkům...
1. Petr 1:17..."Buďte svatí, neboť jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |