Nestihl

Hledám varianty 'nestihl' [ nestihne (1) nestihl (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 1:53...kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u...
2. Samuel 20:5...tedy odešel svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihl. David proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn...
2. Letopisů 32:26... a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávu....
Ezdráš 7:23...vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněží,...
Job 5:19...' Vysvobodí ze šesti soužení, ani posedmé nestihne neštěstí. V hladomoru zachrání před smrtí a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |