Nestavěly

Hledám varianty 'nestavěly' [ nestavíme (1) nestaví (2) nestavěly (1) nestavěli (1) nestavěl (4) nestavějte (1) nestavějí (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 30:40... Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné...
Deuteronomium 6:10... ti v veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil,...
Jozue 24:13...neobdělávali, bydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a olivoví, které jste nesázeli.'...
Job 20:19... že chudákům bořil chýše a zabíral domy, které nestavěl. Svoji hladovost neuměl utišit, a proto neunikne...
Job 34:19...‚Vy zločinci!' On ani knížatům nestranínestaví velmože před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden...
Žalmy 54:5...mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďte, můj pomocník je...
Žalmy 86:14... tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo  nestavějí před sebe! Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a...
Žalmy 127:1...své snopy shromáždil. Šalomounova poutní píseňNestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí...
Jeremiáš 35:7...‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomciNestavějte si domy, nesejte semeno, nesázejte vinice a...
Jeremiáš 35:9...víno my ani naše ženy ani naši synové a dceryNestavíme si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani semeno...
Ezechiel 31:14...svou špicí nesahaly k oblakům a ve své pýše se nestavěly nad ostatní stromy napájené vodami. Jeden jak...
Římanům 15:20...tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě. Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |