Nestaral

Hledám varianty 'nestaral' [ nestarejte (2) nestarej (1) nestaráte (2) nestarala (1) nestaral (2) nestará (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 39:6...majetek v Josefově správě. Když měl doma jehonestaral se o nic než o své jídlo.Josef byl nápadně krásný,...
Genesis 39:8...svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v...
Job 35:15...hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec nestará! Job si tu však otevírá ústa naprázdno - mluví dál...
Job 39:16...jako by její nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu...
Žalmy 142:5...Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o  nestará! K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi ...
Kazatel 7:21...spravedlivý, který by konal dobro a nehřešilNestarej se o všechno, co se kde říká, abys neslyšel kletby...
Izaiáš 63:16...i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás nestaral, ty, Hospodine, jsi Otec náš, od věků máš jméno...
Jeremiáš 23:2...lid: Protože rozháníte a rozptylujete ovcenestaráte se o , hle, s vámi zúčtuji za vaše zločiny,...
Pláč 1:9...zakrývá si tvář. Na jejích sukních špína ulpělanestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její pád a...
Ezechiel 34:3...oblékáte, vykrmené kusy zabíjíte, ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí neposilujete, nemocné neléčíte,...
Matouš 10:19...pro a pro národy. Když vás jim vydajínestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude...
Lukáš 12:11...povedou do shromáždění a před vrchnosti a vládynestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat. Duch...
1. Timoteus 5:8...jim klaď na srdce, jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel...

Slova obsahující nestaral: nestaral (2) nestarala (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |