Nestali

Hledám varianty 'nestali' [ nestalo (6) nestali (1) nestala (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 11:43...se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh!...
Soudců 19:30...to spatřil, říkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte!...
2. Samuel 17:23...by Jordán nepřekročil. Achitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů...
Daniel 9:12...na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když...
Skutky 13:40...nemohl. Dejte si však pozor, aby se vám nestalo, co je psáno v Prorocích: ‚Pohleďte, pohrdavci,...
Skutky 28:5...však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne...
1. Korintským 8:9...lepší. Dejte ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby někdo viděl -...
Židům 7:20...naděje, která nás přibližuje k Bohu. A navícnestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |