Nestačí

Hledám varianty 'nestačí' [ nestačím (2) nestačilo (3) nestačili (1) nestačila (1) nestačil (1) nestačí (10) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 30:15... co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě...
Numeri 35:30...svědků. Jediné svědectví k popravě člověka nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte...
Jozue 17:16...vám tak těsno v Efraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni...
Jozue 22:17...abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu! To nám nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj...
1. Královská 16:31...očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si...
2. Letopisů 29:34...málo, takže to množství zvířat k zápalné oběti nestačili stahovat. Museli jim proto pomáhat jejich bratři...
Job 15:11...šediví, i tvého otce předčí věkem svým. To ti nestačí ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses...
Žalmy 139:6...je nad chápání - je příliš hluboké, na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí...
Žalmy 142:7...těmi, kdo stíhají, jsou příliš silní - na  nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl...
Přísloví 19:2...než prolhaný pitomec. Nadšení bez poznání nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk padá pro...
Přísloví 21:30... žádná šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však...
Izaiáš 7:13..."Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? Sám Pán...
Izaiáš 40:16... Libanon by nevystačil ani na podpal, k oběti by nestačila jeho zvířena. Všechny národy jsou před ním jako...
Ezechiel 8:17...to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musejí naplnit...
Ezechiel 16:20... a obětovala jsi jim je ke strávení! To ti nestačilo smilnit? Musela jsi ještě vraždit děti?...
Ezechiel 34:18...mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a beranyNestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To musíte zbytek...
Jan 6:7...sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na...

Slova obsahující nestačí: nestačí (10) nestačím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |