Nesrazí

Hledám varianty 'nesrazí' [ nesrazil (1) nesrazí (2) ]. Nalezeny 3 verše.
2. Samuel 18:11...ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a...
Žalmy 119:165...tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé spasení a plním tvé...
Přísloví 4:12...krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic  nesrazí. Poučení se chop a nepovoluj, opatruj je, vždyť je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |